El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca:
Extensió (km2):
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones:
Nombre de homes:
Xifra de població:
Nombre de llars:
Densitat de població: (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional m2
Supermercats m2
No Alimentació
Vestit i Calçat m2
Llar m2
Resta no alimentació m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
(nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE:
Nombre de IAE comercials:
Nombre de mercats:
Mercat municipal:
Nº. mercats no sedentaris:
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Santa Pola - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball