El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca:
Extensió (km2):
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones:
Nre. d'hòmens:
Xifra de població:
Nre. de llars:
Densitat de població: (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional m2
Supermercats m2
No Alimentació
Vestit i Calçat m2
Llar m2
Resta no alimentació m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE:
Nre. de mercats:
Mercat municipal:
Nre. mercats no sedentaris:
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Santa Pola - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme